array(26) { ["ID"]=> string(6) "392653" ["NAME"]=> string(28) "00.186.0990.028.2 Брюки" ["ACTIVE"]=> string(1) "Y" ["CODE"]=> string(24) "00_186_0990_028_2_bryuki" ["IBLOCK_ID"]=> string(2) "14" ["IBLOCK_SECTION_ID"]=> string(3) "104" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(8) "30192960" ["PREVIEW_PICTURE"]=> string(8) "30192959" ["PREVIEW_PICTURE_PATH"]=> string(97) "/upload/iblock/3ea/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b84-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["PICTURE_DETAIL_DIR"]=> string(10) "iblock/04d" ["PICTURE_DETAIL_FILE"]=> string(78) "0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b84-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_FILE"]=> string(78) "0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b84-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_DIR"]=> string(10) "iblock/3ea" ["PRODUCT_TYPE"]=> string(1) "3" ["DETAIL_PICTURE_RESIZED"]=> string(121) "/upload/resize_cache/iblock/04d/900_1200_1/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b84-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["SKU"]=> array(9) { [0]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395665" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (38, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_38_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208930" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44089" ["RAZMER"]=> string(2) "38" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119193" ["RAZMERROST"]=> string(7) "38х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [1]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395666" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (40, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_40_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208947" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44090" ["RAZMER"]=> string(2) "40" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119188" ["RAZMERROST"]=> string(7) "40х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [2]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395667" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (46, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_46_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208954" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44102" ["RAZMER"]=> string(2) "46" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119185" ["RAZMERROST"]=> string(7) "46х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [3]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395668" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (48, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_48_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208961" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44103" ["RAZMER"]=> string(2) "48" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119186" ["RAZMERROST"]=> string(7) "48х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [4]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395669" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (50, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_50_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208978" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44104" ["RAZMER"]=> string(2) "50" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119187" ["RAZMERROST"]=> string(7) "50х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [5]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395670" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (54, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_54_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208985" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44106" ["RAZMER"]=> string(2) "54" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119176" ["RAZMERROST"]=> string(7) "54х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [6]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395671" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (42, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_42_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000208992" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44100" ["RAZMER"]=> string(2) "42" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119182" ["RAZMERROST"]=> string(7) "42х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [7]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395672" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (44, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_44_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000209005" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44101" ["RAZMER"]=> string(2) "44" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119184" ["RAZMERROST"]=> string(7) "44х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } [8]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "395673" ["NAME"]=> string(38) "00.186.0990.028.2 Брюки (52, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_186_0990_028_2_bryuki_52_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "392653" ["PROPS"]=> array(9) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "392653" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000209012" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44105" ["RAZMER"]=> string(2) "52" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119181" ["RAZMERROST"]=> string(7) "52х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" } } } ["PROPS"]=> array(44) { ["CML2_ARTICLE"]=> string(17) "00.186.0990.028.2" ["CML2_TRAITS"]=> string(1) "0" ["CML2_BASE_UNIT"]=> string(4) "шт" ["CML2_TAXES"]=> string(19) "Без налога" ["MORE_PHOTO"]=> array(3) { [0]=> array(3) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "30390278" ["PATH"]=> string(89) "iblock/474/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b85-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["PATH_RESIZED"]=> string(121) "/upload/resize_cache/iblock/474/900_1200_1/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b85-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" } [1]=> array(3) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "30390279" ["PATH"]=> string(89) "iblock/094/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b86-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["PATH_RESIZED"]=> string(121) "/upload/resize_cache/iblock/094/900_1200_1/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b86-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" } [2]=> array(3) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "30390280" ["PATH"]=> string(89) "iblock/c58/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b87-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" ["PATH_RESIZED"]=> string(121) "/upload/resize_cache/iblock/c58/900_1200_1/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b87-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg" } } ["DATA_SOZDANIYA"]=> string(19) "2017-03-01T00:00:00" ["KOLLEKTSIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "43740" ["KOLLEKTSIYA"]=> string(20) "Весна-Лето " ["SOSTAV_VALUE_RAW"]=> string(5) "43848" ["SOSTAV"]=> string(11) "100% лен" ["SS_AW_VALUE_RAW"]=> string(5) "44019" ["SS_AW"]=> string(4) "SS10" ["KAPSULA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44056" ["KAPSULA"]=> string(7) "Basic 2" ["ARTICUL_COLOR_VALUE_RAW"]=> string(5) "44142" ["ARTICUL_COLOR"]=> string(10) "синий" ["ANTIGA_PRICE"]=> string(3) "270" ["ANTIGA_RETAIL_PRICE"]=> string(4) "1199" ["DISCOUNT"]=> string(2) "70" ["RAZMERNAYA_SETKA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44596" ["RAZMERNAYA_SETKA"]=> string(25) "р-р 38-54, рост 170" ["AKTUALNOST_POZITSII_VALUE_RAW"]=> string(5) "44750" ["AKTUALNOST_POZITSII"]=> string(6) "Сlear" ["TSVET_VALUE_RAW"]=> string(5) "45126" ["TSVET"]=> string(23) "028-ярко-синий" ["TEMA_VALUE_RAW"]=> string(5) "46114" ["TEMA"]=> string(5) "Basic" ["SEZON_VALUE_RAW"]=> string(5) "46227" ["SEZON"]=> string(10) "2-Лето" ["VID_VALUE_RAW"]=> string(5) "46314" ["VID"]=> string(13) "00-Брюки" ["MODEL_VALUE_RAW"]=> string(5) "46768" ["MODEL"]=> string(3) "186" ["MODEL_TKANI_VALUE_RAW"]=> string(5) "47997" ["MODEL_TKANI"]=> string(4) "0990" ["TKAN_VALUE_RAW"]=> string(5) "77713" ["TKAN"]=> string(14) "ТВ0990.028.2" ["MESTOKHRANENIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "83251" ["MESTOKHRANENIYA"]=> string(2) "27" ["KROY_VALUE_RAW"]=> string(5) "95828" ["KROY"]=> string(45) "К00.186.0990.028.2 Комплект кроя" ["DATA_ANONSA"]=> string(19) "2015-09-01T00:00:00" ["DATA_SNYATIYA"]=> string(19) "2016-03-31T00:00:00" ["KOEF_PODSORTIROVKI"]=> string(1) "1" } ["SF"]=> array(2) { ["KAPSULA"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(2754229266) ["ID"]=> string(3) "229" } ["SEZON"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(903974566) ["ID"]=> string(3) "289" } } ["COLOR_HEX"]=> array(1) { [0]=> string(8) "#082567 " } ["COLOR_TITLES"]=> array(1) { [0]=> string(19) "ярко-синий" } ["SIZES"]=> array(1) { [0]=> array(1) { [170]=> array(9) { [38]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395665" } [40]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395666" } [46]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395667" } [48]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395668" } [50]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395669" } [54]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395670" } [42]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395671" } [44]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395672" } [52]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "395673" } } } } ["NAMES"]=> array(1) { [0]=> string(30) "'00.186.0990.028.2 Брюки'" } ["MODEL_PARAMS"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(2) "''" [1]=> string(4) "'--'" [2]=> string(2) "''" } } ["MORE_INFO"]=> array(1) { [0]=> array(7) { [0]=> string(35) "'Артикул: 00.186.0990.028.2'" [1]=> string(5) "'270'" [2]=> string(7) "'1 199'" [3]=> string(17) "'Скидка: Y'" [4]=> string(5) "'900'" [5]=> string(27) "'Состав: 100% лен'" [6]=> string(31) "'Цвет: ярко-синий'" } } ["PHOTOS"]=> array(1) { [0]=> array(4) { [0]=> string(99) "'/upload/iblock/04d/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b84-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg'" [1]=> string(99) "'/upload/iblock/474/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b85-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg'" [2]=> string(99) "'/upload/iblock/094/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b86-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg'" [3]=> string(99) "'/upload/iblock/c58/0d1105be-8ab1-11e0-8ed1-001bfc866493_f7ac4b87-de4c-11e6-80e8-bc305bf93487.jpeg'" } } ["URLS"]=> array(1) { [0]=> string(34) "/product/00_186_0990_028_2_bryuki/" } }