array(24) { ["ID"]=> string(6) "446323" ["NAME"]=> string(33) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10" ["CODE"]=> string(29) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10" ["IBLOCK_ID"]=> string(2) "14" ["IBLOCK_SECTION_ID"]=> string(2) "72" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(8) "15726253" ["PREVIEW_PICTURE"]=> string(8) "15726252" ["PREVIEW_PICTURE_PATH"]=> string(97) "/upload/iblock/910/2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_22a835d6-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_DETAIL_DIR"]=> string(10) "iblock/2eb" ["PICTURE_DETAIL_FILE"]=> string(78) "2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_22a835d6-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_FILE"]=> string(78) "2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_22a835d6-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_DIR"]=> string(10) "iblock/910" ["PRODUCT_TYPE"]=> string(1) "3" ["SKU"]=> array(8) { [0]=> array(8) { ["ID"]=> string(6) "446336" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (42, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_42_170" ["QUANTITY"]=> string(2) "34" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000523965" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "16" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44100" ["RAZMER"]=> string(2) "42" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119182" ["RAZMERROST"]=> string(7) "42х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "67" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "86" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "102" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "78" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "16" } ["STORE_ONLINE"]=> bool(false) ["STORE_OFFLINE"]=> array(1) { [0]=> string(2) "23" } } [1]=> array(8) { ["ID"]=> string(6) "446337" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (52, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_52_170" ["QUANTITY"]=> string(2) "48" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000523972" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "19" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44105" ["RAZMER"]=> string(2) "52" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119181" ["RAZMERROST"]=> string(7) "52х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "87" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "105" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "105" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "77" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "19" } ["STORE_ONLINE"]=> bool(false) ["STORE_OFFLINE"]=> array(1) { [0]=> string(2) "23" } } [2]=> array(8) { ["ID"]=> string(6) "446338" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (44, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_44_170" ["QUANTITY"]=> string(3) "106" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000523989" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "17" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44101" ["RAZMER"]=> string(2) "44" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119184" ["RAZMERROST"]=> string(7) "44х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "71" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "90" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "103" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "78" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "17" } ["STORE_ONLINE"]=> bool(false) ["STORE_OFFLINE"]=> array(2) { [0]=> string(2) "23" [1]=> string(2) "24" } } [3]=> array(8) { ["ID"]=> string(6) "446339" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (46, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_46_170" ["QUANTITY"]=> string(2) "89" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000523996" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "17" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44102" ["RAZMER"]=> string(2) "46" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119185" ["RAZMERROST"]=> string(7) "46х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "75" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "94" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "103" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "78" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "17" } ["STORE_ONLINE"]=> bool(false) ["STORE_OFFLINE"]=> array(1) { [0]=> string(2) "23" } } [4]=> array(8) { ["ID"]=> string(6) "446340" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (48, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_48_170" ["QUANTITY"]=> string(2) "77" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000524009" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "18" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44103" ["RAZMER"]=> string(2) "48" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119186" ["RAZMERROST"]=> string(7) "48х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "79" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "98" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "104" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "78" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "18" } ["STORE_ONLINE"]=> bool(false) ["STORE_OFFLINE"]=> array(1) { [0]=> string(2) "23" } } [5]=> array(8) { ["ID"]=> string(6) "446341" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (50, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_50_170" ["QUANTITY"]=> string(2) "57" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "2000000524016" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "18" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44104" ["RAZMER"]=> string(2) "50" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119187" ["RAZMERROST"]=> string(7) "50х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "83" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "101" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "105" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "78" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "18" } ["STORE_ONLINE"]=> bool(false) ["STORE_OFFLINE"]=> array(1) { [0]=> string(2) "23" } } [6]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "456618" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (54, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_54_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091022969" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "19" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44106" ["RAZMER"]=> string(2) "54" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119176" ["RAZMERROST"]=> string(7) "54х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "91" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "109" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "106" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "77" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "19" } } [7]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "456619" ["NAME"]=> string(43) "15.015.9960.199.4 Брюки 9/10 (56, 170)" ["CODE"]=> string(36) "15_015_9960_199_4_bryuki_9_10_56_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "446323" ["PROPS"]=> array(14) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "446323" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091022976" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(2) "20" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44107" ["RAZMER"]=> string(2) "56" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119175" ["RAZMERROST"]=> string(7) "56х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "95" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "113" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "106" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "77" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "20" } } } ["PROPS"]=> array(73) { ["CML2_ARTICLE"]=> string(17) "15.015.9960.199.4" ["CML2_TRAITS"]=> string(1) "0" ["CML2_BASE_UNIT"]=> string(4) "шт" ["CML2_TAXES"]=> string(19) "Без налога" ["MORE_PHOTO"]=> array(4) { [0]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16067964" ["PATH"]=> string(89) "iblock/373/2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_4174a18f-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } [1]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16067965" ["PATH"]=> string(89) "iblock/72e/2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_4c5a197b-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } [2]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16067966" ["PATH"]=> string(89) "iblock/ae9/2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_4c5a197c-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } [3]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16067967" ["PATH"]=> string(89) "iblock/82f/2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_5708bb71-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } } ["DATA_SOZDANIYA"]=> string(19) "2018-10-03T14:48:05" ["KOLLEKTSIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "43737" ["KOLLEKTSIYA"]=> string(19) "Осень-Зима" ["SOSTAV_VALUE_RAW"]=> string(5) "43818" ["SOSTAV"]=> string(61) "63% полиэстер, 33% вискоза, 4% эластан" ["SS_AW_VALUE_RAW"]=> string(5) "44180" ["SS_AW"]=> string(4) "AW18" ["KAPSULA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44056" ["KAPSULA"]=> string(7) "Basic 2" ["ARTICUL_COLOR_VALUE_RAW"]=> string(5) "44147" ["ARTICUL_COLOR"]=> string(22) "мультиколор" ["ANTIGA_PRICE"]=> string(4) "1690" ["ANTIGA_RETAIL_PRICE"]=> string(4) "4590" ["MARKETPLACE_VALUE_RAW"]=> string(5) "44890" ["MARKETPLACE"]=> string(18) "wildberries,lamoda" ["RAZMERNAYA_SETKA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44606" ["RAZMERNAYA_SETKA"]=> string(25) "р-р 42-56, рост 170" ["PRIORITET_OTGRUZKI_VALUE_RAW"]=> string(5) "44755" ["PRIORITET_OTGRUZKI"]=> string(12) "ТТ(все)" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW18_VALUE_RAW"]=> string(5) "44758" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW18"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW18_VALUE_RAW"]=> string(5) "44770" ["KAPSULA_AW18"]=> string(7) "Basic 2" ["_0STATUS_VALUE_RAW"]=> string(5) "44878" ["_0STATUS"]=> string(3) "REG" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW19_VALUE_RAW"]=> string(5) "44898" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW19"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW19_VALUE_RAW"]=> string(5) "44907" ["KAPSULA_AW19"]=> string(15) "База опт" ["TSVET_VALUE_RAW"]=> string(5) "45723" ["TSVET"]=> string(26) "199-мультиколор" ["MASSOVAYA_DOLYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "45761" ["MASSOVAYA_DOLYA"]=> string(24) "33%-нат.67%-синт." ["_3SILUET_VALUE_RAW"]=> string(5) "45928" ["_3SILUET"]=> string(30) "Прямые от колена" ["TEMA_VALUE_RAW"]=> string(5) "46114" ["TEMA"]=> string(5) "Basic" ["_2KHARAKTERISTIKA_TKANI_VALUE_RAW"]=> string(5) "46123" ["_2KHARAKTERISTIKA_TKANI"]=> string(16) "Текстиль" ["_1VID_ASSORTIMENTA_VALUE_RAW"]=> string(5) "46131" ["_1VID_ASSORTIMENTA"]=> string(10) "Брюки" ["_4DLINA_VALUE_RAW"]=> string(5) "46166" ["_4DLINA"]=> string(4) "9/10" ["SEZON_VALUE_RAW"]=> string(5) "46224" ["SEZON"]=> string(12) "4-Осень" ["VID_VALUE_RAW"]=> string(5) "46244" ["VID"]=> string(18) "15-Брюки 9/10" ["MODEL_VALUE_RAW"]=> string(5) "46651" ["MODEL"]=> string(3) "015" ["MODEL_TKANI_VALUE_RAW"]=> string(5) "47912" ["MODEL_TKANI"]=> string(4) "9960" ["TKAN_VALUE_RAW"]=> string(5) "80451" ["TKAN"]=> string(14) "ТВ9960.199.4" ["MESTOKHRANENIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "83041" ["MESTOKHRANENIYA"]=> string(8) "A28-03-2" ["KROY_VALUE_RAW"]=> string(5) "97839" ["KROY"]=> string(45) "К15.015.9960.199.4 Комплект кроя" ["DIZAYNER_VALUE_RAW"]=> string(6) "117290" ["DIZAYNER"]=> string(21) "Бычкова А.Ю." ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW20_VALUE_RAW"]=> string(6) "117301" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW20"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW20_VALUE_RAW"]=> string(6) "117331" ["KAPSULA_AW20"]=> string(10) "База 2" ["IM_NAIMENOVANIE"]=> string(50) "Брюки с карманами на молнии" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW22_VALUE_RAW"]=> string(6) "123595" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW22"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW22_VALUE_RAW"]=> string(6) "124679" ["KAPSULA_AW22"]=> string(9) "База2" } ["SF"]=> array(2) { ["KAPSULA"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(2754229266) ["ID"]=> string(3) "229" } ["SEZON"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(2900942620) ["ID"]=> string(3) "289" } } ["COLOR_HEX"]=> array(1) { [0]=> string(5) "multi" } ["COLOR_TITLES"]=> array(1) { [0]=> string(22) "мультиколор" } ["SIZES"]=> array(1) { [0]=> array(8) { [42]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(1) ["ID"]=> string(6) "446336" } [44]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(1) ["ID"]=> string(6) "446338" } [46]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(1) ["ID"]=> string(6) "446339" } [48]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(1) ["ID"]=> string(6) "446340" } [50]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(1) ["ID"]=> string(6) "446341" } [52]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(1) ["ID"]=> string(6) "446337" } [54]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "456618" } [56]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "456619" } } } ["NAMES"]=> array(1) { [0]=> string(35) "'15.015.9960.199.4 Брюки 9/10'" } ["MODEL_PARAMS"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(2) "''" [1]=> string(4) "'--'" [2]=> string(2) "''" } } ["MORE_INFO"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(35) "'Артикул: 15.015.9960.199.4'" [1]=> string(77) "'Состав: 63% полиэстер, 33% вискоза, 4% эластан'" [2]=> string(34) "'Цвет: мультиколор'" } } ["PHOTOS"]=> array(1) { [0]=> array(5) { [0]=> string(99) "'/upload/iblock/2eb/2d111e95-c702-11e8-8145-bc305bf93487_22a835d6-f2a4-11ea-b5f5-000c29160b7e.jpeg'" [1]=> string(15) "'/upload/Array'" [2]=> string(15) "'/upload/Array'" [3]=> string(15) "'/upload/Array'" [4]=> string(15) "'/upload/Array'" } } ["URLS"]=> array(1) { [0]=> string(39) "/product/15_015_9960_199_4_bryuki_9_10/" } }