array(24) { ["ID"]=> string(6) "452476" ["NAME"]=> string(28) "00.953.0901.001.4 Брюки" ["CODE"]=> string(24) "00_953_0901_001_4_bryuki" ["IBLOCK_ID"]=> string(2) "14" ["IBLOCK_SECTION_ID"]=> string(3) "104" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(8) "15717358" ["PREVIEW_PICTURE"]=> string(8) "15717357" ["PREVIEW_PICTURE_PATH"]=> string(97) "/upload/iblock/ba7/030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_ca67045f-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_DETAIL_DIR"]=> string(10) "iblock/f3d" ["PICTURE_DETAIL_FILE"]=> string(78) "030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_ca67045f-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_FILE"]=> string(78) "030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_ca67045f-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_DIR"]=> string(10) "iblock/ba7" ["PRODUCT_TYPE"]=> string(1) "3" ["SKU"]=> array(6) { [0]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "452478" ["NAME"]=> string(38) "00.953.0901.001.4 Брюки (42, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_953_0901_001_4_bryuki_42_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "452476" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "452476" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4630075224139" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(1) "0" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44100" ["RAZMER"]=> string(2) "42" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119182" ["RAZMERROST"]=> string(7) "42х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "72" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "89" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "104" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "81" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "15" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [1]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "452479" ["NAME"]=> string(38) "00.953.0901.001.4 Брюки (52, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_953_0901_001_4_bryuki_52_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "452476" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "452476" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4630075224184" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(1) "0" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44105" ["RAZMER"]=> string(2) "52" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119181" ["RAZMERROST"]=> string(7) "52х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "91" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "109" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "107" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "80" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "17" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [2]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "452480" ["NAME"]=> string(38) "00.953.0901.001.4 Брюки (44, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_953_0901_001_4_bryuki_44_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "452476" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "452476" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4630075224146" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(1) "0" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44101" ["RAZMER"]=> string(2) "44" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119184" ["RAZMERROST"]=> string(7) "44х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "76" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "93" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "104" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "81" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "15" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [3]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "452481" ["NAME"]=> string(38) "00.953.0901.001.4 Брюки (46, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_953_0901_001_4_bryuki_46_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "452476" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "452476" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4630075224153" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(1) "0" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44102" ["RAZMER"]=> string(2) "46" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119185" ["RAZMERROST"]=> string(7) "46х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "79" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(2) "97" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "105" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "81" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "16" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [4]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "452482" ["NAME"]=> string(38) "00.953.0901.001.4 Брюки (48, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_953_0901_001_4_bryuki_48_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "452476" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "452476" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4630075224160" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(1) "0" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44103" ["RAZMER"]=> string(2) "48" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119186" ["RAZMERROST"]=> string(7) "48х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "83" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "101" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "105" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "80" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "16" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [5]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "452483" ["NAME"]=> string(38) "00.953.0901.001.4 Брюки (50, 170)" ["CODE"]=> string(31) "00_953_0901_001_4_bryuki_50_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "452476" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "452476" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4630075224177" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(1) "0" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44104" ["RAZMER"]=> string(2) "50" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119187" ["RAZMERROST"]=> string(7) "50х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(1) "0" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "87" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(3) "105" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(3) "107" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(2) "80" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(2) "16" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } } ["PROPS"]=> array(67) { ["CML2_ARTICLE"]=> string(17) "00.953.0901.001.4" ["CML2_TRAITS"]=> string(1) "0" ["CML2_BASE_UNIT"]=> string(4) "шт" ["CML2_TAXES"]=> string(19) "Без налога" ["MORE_PHOTO"]=> array(4) { [0]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16057178" ["PATH"]=> string(89) "iblock/29f/030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_ca670460-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } [1]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16057179" ["PATH"]=> string(89) "iblock/162/030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_d5ae3ce9-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } [2]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16057180" ["PATH"]=> string(89) "iblock/200/030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_d5ae3cea-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } [3]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "16057181" ["PATH"]=> string(89) "iblock/930/030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_e4f90841-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg" } } ["DATA_SOZDANIYA"]=> string(19) "2019-10-30T16:48:58" ["KOLLEKTSIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "43737" ["KOLLEKTSIYA"]=> string(19) "Осень-Зима" ["SOSTAV_VALUE_RAW"]=> string(5) "43866" ["SOSTAV"]=> string(54) "66%полиэстер 27%вискоза 7%лайкра" ["SS_AW_VALUE_RAW"]=> string(5) "44267" ["SS_AW"]=> string(4) "AW19" ["KAPSULA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44056" ["KAPSULA"]=> string(7) "Basic 2" ["ARTICUL_COLOR_VALUE_RAW"]=> string(5) "44141" ["ARTICUL_COLOR"]=> string(12) "черный" ["ANTIGA_PRICE"]=> string(4) "1590" ["ANTIGA_RETAIL_PRICE"]=> string(4) "3990" ["MARKETPLACE_VALUE_RAW"]=> string(5) "44895" ["MARKETPLACE"]=> string(34) "wildberries,ozon,lamoda,aliexpress" ["RAZMERNAYA_SETKA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44610" ["RAZMERNAYA_SETKA"]=> string(25) "р-р 42-52, рост 170" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW19_VALUE_RAW"]=> string(5) "44898" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW19"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW19_VALUE_RAW"]=> string(5) "44907" ["KAPSULA_AW19"]=> string(15) "База опт" ["TSVET_VALUE_RAW"]=> string(5) "44934" ["TSVET"]=> string(16) "001-черный" ["MASSOVAYA_DOLYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "45731" ["MASSOVAYA_DOLYA"]=> string(25) "27%-нат. 73%-синт." ["_3SILUET_VALUE_RAW"]=> string(5) "45942" ["_3SILUET"]=> string(20) "Облегающий" ["_2KHARAKTERISTIKA_TKANI_VALUE_RAW"]=> string(5) "46123" ["_2KHARAKTERISTIKA_TKANI"]=> string(16) "Текстиль" ["_1VID_ASSORTIMENTA_VALUE_RAW"]=> string(5) "46131" ["_1VID_ASSORTIMENTA"]=> string(10) "Брюки" ["_4DLINA_VALUE_RAW"]=> string(5) "46176" ["_4DLINA"]=> string(23) "полная длина" ["SEZON_VALUE_RAW"]=> string(5) "46224" ["SEZON"]=> string(12) "4-Осень" ["VID_VALUE_RAW"]=> string(5) "46314" ["VID"]=> string(13) "00-Брюки" ["MODEL_VALUE_RAW"]=> string(5) "47022" ["MODEL"]=> string(3) "953" ["MODEL_TKANI_VALUE_RAW"]=> string(5) "48636" ["MODEL_TKANI"]=> string(4) "0901" ["TKAN_VALUE_RAW"]=> string(5) "77491" ["TKAN"]=> string(14) "ТВ0901.001.4" ["MESTOKHRANENIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "82541" ["MESTOKHRANENIYA"]=> string(8) "A13-01-2" ["KROY_VALUE_RAW"]=> string(5) "96702" ["KROY"]=> string(45) "К00.953.0901.001.4 Комплект кроя" ["DIZAYNER_VALUE_RAW"]=> string(6) "117290" ["DIZAYNER"]=> string(21) "Бычкова А.Ю." ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW20_VALUE_RAW"]=> string(6) "117301" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW20"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW20_VALUE_RAW"]=> string(6) "117331" ["KAPSULA_AW20"]=> string(10) "База 2" ["IM_NAIMENOVANIE"]=> string(56) "Узкие брюки с высокой посадкой" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW21_VALUE_RAW"]=> string(6) "118021" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW21"]=> string(6) "Нет" ["IM_ROZNITSA_VYGRUZHAT_NA_SAYT_VALUE_RAW"]=> string(6) "118073" ["IM_ROZNITSA_VYGRUZHAT_NA_SAYT"]=> string(4) "Да" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW22_VALUE_RAW"]=> string(6) "123595" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW22"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW22_VALUE_RAW"]=> string(6) "124679" ["KAPSULA_AW22"]=> string(9) "База2" } ["SF"]=> array(2) { ["KAPSULA"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(2754229266) ["ID"]=> string(3) "229" } ["SEZON"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(2900942620) ["ID"]=> string(3) "289" } } ["COLOR_HEX"]=> array(1) { [0]=> string(8) "#000000 " } ["COLOR_TITLES"]=> array(1) { [0]=> string(12) "черный" } ["SIZES"]=> array(1) { [0]=> array(1) { [170]=> array(6) { [42]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "452478" } [52]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "452479" } [44]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "452480" } [46]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "452481" } [48]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "452482" } [50]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "452483" } } } } ["NAMES"]=> array(1) { [0]=> string(30) "'00.953.0901.001.4 Брюки'" } ["MODEL_PARAMS"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(2) "''" [1]=> string(4) "'--'" [2]=> string(2) "''" } } ["MORE_INFO"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(35) "'Артикул: 00.953.0901.001.4'" [1]=> string(70) "'Состав: 66%полиэстер 27%вискоза 7%лайкра'" [2]=> string(24) "'Цвет: черный'" } } ["PHOTOS"]=> array(1) { [0]=> array(5) { [0]=> string(99) "'/upload/iblock/f3d/030d57e2-fb1c-11e9-b5f0-000c29160b7e_ca67045f-015c-11eb-b5f5-000c29160b7e.jpeg'" [1]=> string(15) "'/upload/Array'" [2]=> string(15) "'/upload/Array'" [3]=> string(15) "'/upload/Array'" [4]=> string(15) "'/upload/Array'" } } ["URLS"]=> array(1) { [0]=> string(34) "/product/00_953_0901_001_4_bryuki/" } }