array(25) { ["ID"]=> string(6) "463986" ["NAME"]=> string(28) "40.576.1117.078.1 Жакет" ["ACTIVE"]=> string(1) "Y" ["CODE"]=> string(24) "40_576_1117_078_1_zhaket" ["IBLOCK_ID"]=> string(2) "14" ["IBLOCK_SECTION_ID"]=> string(2) "78" ["DETAIL_PICTURE"]=> string(8) "17951987" ["PREVIEW_PICTURE"]=> string(8) "17951986" ["PREVIEW_PICTURE_PATH"]=> string(97) "/upload/iblock/be8/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f675-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_DETAIL_DIR"]=> string(10) "iblock/81b" ["PICTURE_DETAIL_FILE"]=> string(78) "160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f675-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_FILE"]=> string(78) "160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f675-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg" ["PICTURE_PREVIEW_DIR"]=> string(10) "iblock/be8" ["PRODUCT_TYPE"]=> string(1) "3" ["SKU"]=> array(6) { [0]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "464014" ["NAME"]=> string(38) "40.576.1117.078.1 Жакет (42, 170)" ["CODE"]=> string(31) "40_576_1117_078_1_zhaket_42_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "463986" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "463986" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091087999" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44100" ["RAZMER"]=> string(2) "42" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119182" ["RAZMERROST"]=> string(7) "42х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(2) "68" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(2) "62" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(2) "97" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "93" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [1]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "464015" ["NAME"]=> string(38) "40.576.1117.078.1 Жакет (52, 170)" ["CODE"]=> string(31) "40_576_1117_078_1_zhaket_52_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "463986" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "463986" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091088040" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44105" ["RAZMER"]=> string(2) "52" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119181" ["RAZMERROST"]=> string(7) "52х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(2) "69" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(2) "62" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(3) "117" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(3) "113" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [2]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "464016" ["NAME"]=> string(38) "40.576.1117.078.1 Жакет (50, 170)" ["CODE"]=> string(31) "40_576_1117_078_1_zhaket_50_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "463986" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "463986" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091088033" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44104" ["RAZMER"]=> string(2) "50" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119187" ["RAZMERROST"]=> string(7) "50х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(2) "69" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(2) "62" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(3) "113" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(3) "109" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [3]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "464017" ["NAME"]=> string(38) "40.576.1117.078.1 Жакет (48, 170)" ["CODE"]=> string(31) "40_576_1117_078_1_zhaket_48_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "463986" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "463986" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091104375" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44103" ["RAZMER"]=> string(2) "48" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119186" ["RAZMERROST"]=> string(7) "48х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(2) "69" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(2) "62" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(3) "109" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(3) "105" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [4]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "464018" ["NAME"]=> string(38) "40.576.1117.078.1 Жакет (46, 170)" ["CODE"]=> string(31) "40_576_1117_078_1_zhaket_46_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "463986" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "463986" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091088019" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44102" ["RAZMER"]=> string(2) "46" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119185" ["RAZMERROST"]=> string(7) "46х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(2) "68" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(2) "62" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(3) "105" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(3) "101" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } [5]=> array(6) { ["ID"]=> string(6) "464019" ["NAME"]=> string(38) "40.576.1117.078.1 Жакет (44, 170)" ["CODE"]=> string(31) "40_576_1117_078_1_zhaket_44_170" ["QUANTITY"]=> string(1) "0" ["ORIGINAL_PRODUCT_ID"]=> string(6) "463986" ["PROPS"]=> array(20) { ["CML2_LINK"]=> string(6) "463986" ["CML2_BAR_CODE"]=> string(13) "4660091088002" ["CML2_ATTRIBUTES"]=> string(3) "170" ["RAZMER_VALUE_RAW"]=> string(5) "44101" ["RAZMER"]=> string(2) "44" ["RAZMERROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119184" ["RAZMERROST"]=> string(7) "44х170" ["ROST_VALUE_RAW"]=> string(6) "119437" ["ROST"]=> string(3) "170" ["DLINA_PO_SPINKE_SM"]=> string(2) "68" ["DLINA_RUKAVA_SM"]=> string(2) "62" ["OBEM_GRUDI_SM"]=> string(3) "101" ["OBEM_TALII_SM"]=> string(2) "97" ["OBEM_BEDER_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_BOKOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_PO_SHAGOVOMU_SHVU_SM"]=> string(1) "0" ["OKRUZHNOST_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_BRYUCHINY_VNIZU_SM"]=> string(1) "0" ["SHIRINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" ["DLINA_IZDELIYA_SM"]=> string(1) "0" } } } ["PROPS"]=> array(48) { ["CML2_ARTICLE"]=> string(17) "40.576.1117.078.1" ["CML2_TRAITS"]=> string(1) "0" ["CML2_BASE_UNIT"]=> string(4) "шт" ["CML2_TAXES"]=> string(19) "Без налога" ["MORE_PHOTO"]=> array(3) { [0]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "23686318" ["PATH"]=> string(89) "iblock/5d5/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f676-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg" } [1]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "23686319" ["PATH"]=> string(89) "iblock/3a2/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f677-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg" } [2]=> array(2) { ["VALUE_RAW"]=> string(8) "23686320" ["PATH"]=> string(89) "iblock/cb7/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f678-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg" } } ["DATA_SOZDANIYA"]=> string(19) "2021-08-14T11:53:28" ["KOLLEKTSIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "43737" ["KOLLEKTSIYA"]=> string(19) "Осень-Зима" ["SOSTAV_VALUE_RAW"]=> string(5) "44275" ["SOSTAV"]=> string(41) "90%полиуретан 10%эластан" ["SS_AW_VALUE_RAW"]=> string(5) "44448" ["SS_AW"]=> string(4) "AW21" ["KAPSULA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44084" ["KAPSULA"]=> string(7) "Basic 1" ["ARTICUL_COLOR_VALUE_RAW"]=> string(5) "44140" ["ARTICUL_COLOR"]=> string(20) "коричневый" ["ANTIGA_PRICE"]=> string(7) "1514.93" ["ANTIGA_RETAIL_PRICE"]=> string(4) "7999" ["DISCOUNT"]=> string(5) "52.51" ["RAZMERNAYA_SETKA_VALUE_RAW"]=> string(5) "44610" ["RAZMERNAYA_SETKA"]=> string(25) "р-р 42-52, рост 170" ["TSVET_VALUE_RAW"]=> string(5) "45311" ["TSVET"]=> string(37) "078-светло-коричневый" ["MASSOVAYA_DOLYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "45772" ["MASSOVAYA_DOLYA"]=> string(14) "100%-синт." ["SEZON_VALUE_RAW"]=> string(5) "46229" ["SEZON"]=> string(23) "1-Весна-Осень" ["VID_VALUE_RAW"]=> string(5) "46326" ["VID"]=> string(13) "40-Жакет" ["MODEL_VALUE_RAW"]=> string(5) "47043" ["MODEL"]=> string(3) "576" ["MODEL_TKANI_VALUE_RAW"]=> string(5) "48793" ["MODEL_TKANI"]=> string(4) "1117" ["TKAN_VALUE_RAW"]=> string(5) "77846" ["TKAN"]=> string(14) "ТВ1117.078.1" ["MESTOKHRANENIYA_VALUE_RAW"]=> string(5) "82806" ["MESTOKHRANENIYA"]=> string(8) "A36-01-1" ["DOPOLNENIE_VALUE_RAW"]=> string(6) "120473" ["DOPOLNENIE"]=> string(22) "доп. клеевая" ["KROY_VALUE_RAW"]=> string(5) "99136" ["KROY"]=> string(45) "К40.576.1117.078.1 Комплект кроя" ["DIZAYNER_VALUE_RAW"]=> string(6) "117290" ["DIZAYNER"]=> string(21) "Бычкова А.Ю." ["IM_NAIMENOVANIE"]=> string(53) "Однобортный жакет из экокожи" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW21_VALUE_RAW"]=> string(6) "118020" ["VKHODIT_V_POSTAVKU_AW21"]=> string(4) "Да" ["KAPSULA_AW21_VALUE_RAW"]=> string(6) "118022" ["KAPSULA_AW21"]=> string(10) "База 1" } ["SF"]=> array(2) { ["KAPSULA"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(4287245171) ["ID"]=> string(3) "229" } ["SEZON"]=> array(2) { ["VALUE"]=> int(3529089953) ["ID"]=> string(3) "289" } } ["COLOR_HEX"]=> array(1) { [0]=> string(8) "#933d31 " } ["COLOR_TITLES"]=> array(1) { [0]=> string(33) "светло-коричневый" } ["SIZES"]=> array(1) { [0]=> array(1) { [170]=> array(6) { [42]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "464014" } [52]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "464015" } [50]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "464016" } [48]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "464017" } [46]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "464018" } [44]=> array(2) { ["QUANTITY"]=> int(0) ["ID"]=> string(6) "464019" } } } } ["NAMES"]=> array(1) { [0]=> string(30) "'40.576.1117.078.1 Жакет'" } ["MODEL_PARAMS"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(2) "''" [1]=> string(4) "'--'" [2]=> string(2) "''" } } ["MORE_INFO"]=> array(1) { [0]=> array(3) { [0]=> string(35) "'Артикул: 40.576.1117.078.1'" [1]=> string(57) "'Состав: 90%полиуретан 10%эластан'" [2]=> string(45) "'Цвет: светло-коричневый'" } } ["PHOTOS"]=> array(1) { [0]=> array(4) { [0]=> string(99) "'/upload/iblock/81b/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f675-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg'" [1]=> string(99) "'/upload/iblock/5d5/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f676-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg'" [2]=> string(99) "'/upload/iblock/3a2/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f677-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg'" [3]=> string(99) "'/upload/iblock/cb7/160028c0-fcdd-11eb-b605-000c29160b7e_a527f678-38a9-11ec-b60c-000c29160b7e.jpeg'" } } ["URLS"]=> array(1) { [0]=> string(34) "/product/40_576_1117_078_1_zhaket/" } }